top of page

Associations

 

The list below contains contact information of the associations that in one way or another co-operate with Västerås Aviation Museum.

 

F1 Kamratförening

Gula Villan
Hässlögatan 4
SE-721 31 Västerås, Sweden

(Thursdays 10-12)

E-mail: f1kamrat@gmail.com

Web: f1kamratförening.se

 

SFF Region Mälardalen

Regional section of
Swedish Flight History Association

Web: www.sffmalardalen.se

 

Föreningen Svensk flygbasmateriel

c/o Ragnar Dyrssen
Nordankärr Ödesdal
SE-641 96 Katrineholm, Sweden

Phone: +46 70 234 48 32

Facebook: Föreningen Svensk flygbasmateriel

E-mail: ragnardyr@hotmail.com

Flygande Veteraner

Flygplatsinfarten 41

SE-168 67 Bromma, Sweden

Phone: +46 8 29 50 33

E-mail: info@flygandeveteraner.se 

Web: www.flygandeveteraner.se

Facebook: www.facebook.com/flygandeveteraner
Instagram: www.instagram.com/dc3daisy/

Hässlö Flygförening

Hässlögatan 12
SE-721 31 Västerås, Sweden

Phone: +46 70 395 38 35

Web: www.hasslo.org

E-mail: hasslo@telia.com

 

Aktiva Elever

Hässlögymnasiet
Hässlögatan 2
SE-721 31 Västerås, Sweden

Museums

 

And here are contact informations for other museums that in some way have co-operation with Västerås Aviation Museum.

 

Flygmuseet på Skavsta (F 11)

Stockholm Skavsta Flygplats AB
General Schyberg's plan 22
SE-611 92 Nyköping, Sweden

Web: www.f11museum.se

 

Arboga Robotmuseum

Glasbruksgatan 1

SE-732 31 Arboga, Sweden

Web: www.robotmuseum.se

 

Femörefortet

Oxelösund

Web: www.femorefortet.se

 

Arsenalen

Näsbyholm

SE-645 91 Strängnäs, Sweden

Web: www.arsenalen.se

 

Bil & Teknikhistoriska Samlingarna i Köping

Glasgatan 19 A

SE-731 02 Köping, Sweden

Web: www.biloteknik.se

bottom of page